Κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ithouse.gr προκειμένου να προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων και συναλλαγή, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα δεδομένα που ζητάμε από εσάς:
Θα χρειαστούμε το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης, το σταθερό /ή κινητό τηλέφωνο μόνο όταν εγγραφείτε και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας και το email σας αν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail.
Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, όπως μεταφορικές εταιρίες που συνεργάζεται η ITHouse στο πλαίσιο πάντα της διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας.
Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα χρειαστούμε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της.
Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας επεξεργάζονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και κανένα στοιχείο της κάρτας δεν κρατιέται στα συστήματα της ITHouse – Βασίλειος Ε. Λώμης.

Δικαιώματα για τα δεδομένα σας:

 • Πρόσβασης και ενημέρωσης
  Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιον σκοπό τα έχουμε συλλέξει και τον τρόπο επεξεργασίας τους.
 • Διόρθωσης
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία βάσει απαραίτητων εγγράφων.
 • Περιορισμού επεξεργασίας
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Φορητότητας
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Διαγραφής
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο dpo@ithouse.gr είτε μέσω επιστολής στη διεύθυνση του καταστήματός μας.
 • Επικοινωνίας μαζί μας
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποια ερώτηση ή οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@ithouse.gr
 • Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο ή καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους. Η υποβολή καταγγελίας ή ερωτήματος γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, φαξ και αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr).

Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε πελάτης της ITHouse. Διαφορετικά, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως 4 έτη μετά την τελευταία σας αγορά, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομοθεσίας που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση.