Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε :

  1. σε όλες τις περιπτώσεις που λόγω μη σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας από την IT House, παραδοθούν λανθασμένα ή ελαττωματικής ποιότητας προϊόντα κατόπιν επικοινωνίας την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το κατάστημά μας.
    Το προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα χωρίς καμία επιβάρυνση για το κόστος μεταφοράς.
  2. σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί πρόβλημα / ελάττωμα στη λειτουργία ή ποιότητα του προϊόντος που βρίσκεται στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης, μπορείτε να φέρετε ή να στείλετε το προϊόν στο κατάστημά μας με δική σας επιβάρυνση για το κόστος μεταφοράς.
    Αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος από το τεχνικό μας τμήμα και διαπιστωθεί ότι το προϊόν σας καλύπτεται από τον κατασκευαστή, σας το αντικαθιστούμε με νέο προϊόν και με δικά μας μεταφορικά έξοδα.
  3. σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής ενός μη ελλαττωματικού προϊόντος που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση λιανικής απόδειξης. Το προϊόν γίνεται δεκτό προς επιστροφή όταν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί φθορές, δεν έχει παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας ή και δεν έχει γίνει χρήση του προϊόντος (άρθρο 3ε Ν. 2251/1994). Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω προϋποθέσεων, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην πίστωση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού με τον ίδιο τρόπο που διενήργησε ο αγοραστής τη συναλλαγή.